Wednesday, February 19, 2014

ಅಲೆ..ಗೆಳೆಯ,
ನಿನ್ನ ಒಲವಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ
ಹಾಳು ಹುಡುಗಿಗೆ
ದಡದ ಮಡಿಲು ಸಿಗದೆ
ಅಲೆಯಾಗಿ ಉಕ್ಕುತಿಹಳು
ನೆನೆ-ನೆನೆದು ಬಿಕ್ಕುತಿಹಳು
ಯಾಕೋ ಇಂದು
ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು ಕೊರಗುತಿಹಳು
ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆ ಕರಗುತಿಹಳು
ನಿನ್ನ ಒಲವಿಗೆ ಅದರ ಚಲುವಿಗೆ…

ಪಲ್ಲವಿಯಲು ಹಾಡಿದ
ಚರಣದಲು ಬೇಡಿದ
ಈ ಹಾಳು ಹುಡುಗಿಯ ಹಾಡು ಕೇಳದೆ..?
ಖುಷಿಯ ಮಡಿಲಲಿ
ಉರುಳಬೇಕಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಹನಿಗಳು
ನಿನ್ನ ಭುಜದಲಿ..
ಸೇರು ಗೆಳೆಯನೆ..ನನ್ನ ಒಡೆಯನೆ..

---ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ