Tuesday, June 28, 2016

ನೆನಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ..?!

ಹೆಂಡತಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಶೀತವೆಂದು
ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಲಿಯ ಕೊಡಿಸುವ ನಮಗೆ
ಅಪ್ಪನ ಬರಿಗಾಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದ ಮುಳ್ಳು
ನೆನಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...

ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವಕೆ
ಚಿನ್ನದ ಉಡುಗರೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ
ಕೊಡುವಾಗಲೂ, ಅಮ್ಮನ ಕರಿಮಣಿ ಸರ
ನೆನಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...

ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ
ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಮನೆಯಲಿ ಇರುವಳು
ಎಂದು ಮರುಗುವ ನಮಗೆ
ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬಳೆ ಕಾದ ದಿನಗಳ್ಯಾವು
ನೆನಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...

ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ
ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೆಲ್ಲ ಉಡುಗರೆ
ಕೊಡುವ ನಮಗೆ..
"ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಸುವವೆಂದು"
ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ
ನೆನಪೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...
ಆದರೆ,
ಅದೆ ಮಾತನ್ನು ಇಂದಿಗೂ
ನೆನೆ-ನೆನೆದು ಖುಷಿ ಪಡುವುದ
ಅಮ್ಮ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ...

-----ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ

No comments: