Saturday, August 9, 2014

ಮಡಿಲು...

ಕವಿತೆ ಹುಟ್ಟುವ
ಪ್ರತಿ ಸಮಯದಲೂ
ನಿನ್ನ ನೆನಪಿನ ಆಣಿಕಲ್ಲ(ಆಲಿಕಲ್ಲು) ಮಳೆ ಜೋರಿದೆ..
ನೆನಪ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೊರ ಬರುವ
ಪ್ರತಿ ಯತ್ನದಲ್ಲೂ ಸೋಲಿದೆ..
ಸೋಲೋ -ಗೆಲುವೋ ತರ್ಕಗಳಿಗೆ
ಇಳಿಯದ ಮನಸಿನ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ಶರಾಬಿದೆ...
ಕಟ್ಟಿಗೆಯೇ ಇರದೆ
ಅಲೆಮಾರಿ ಎದೆ ಉರಿಯುತಿದೆ..
ಮತ್ತೆ-ಮತ್ತೆ ಸಾಲು-ಸಾಲು
ಕವಿತೆ ಕಟ್ಟುತಿದೆ..
ಅಲಮಾರಿನ ತುಂಬ ನೀ ಕೊಟ್ಟ
ಉಡುಗೊರೆಯ ಗೊಂಚಲಿದೆ..
ಅದ ನೋಡುತ ಇಡಿ ರಾತ್ರಿ
ಗೀಳಿಟ್ಟ ಅದೆಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿವೆ..
ಇಂತ ಕ್ಷಣಗಳಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ
ನನ್ನೊಡನೆ ತಾಯಿ ಮಡಿಲಿದೆ...

-----ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ